hlavní stránka |o společnosti |služby |reference|novinky |kontakt |

Elektrotechnická instalace-

Instalace silových a ovládacích kabelů,přístrojů a dalších komponentů

dle požadavků zákazníků dodavatelským způsobem dle konkrétního zadání a aplikace

-

Instalace  elektrických rozvaděčů silových a řídících-

Instalace ovládacích panelů pro obsluhu-

Instalace potřebné vzdálené správy dle konkrétního zadání


-

Instalaci a oživení námi  vyvinutých systémů

řešíme komplexně.Po konzultaci s klientem zpracujeme návrh řešení,po odsouhlasení vytvoříme výkresovou dokumentaci,vyrobíme potřebné komponenty s řídícím systémem,vytvoříme software a celé zařízení na místě u zákazníka osadíme,provedeme kompletní elektrické zapojení  a uvedeme celé zařízení do provozu.

-

Průmyslové a domovní elektroinstalace